Konferencja pn. „Cywilizacja śmieci – szansa czy zagrożenie?”- Tarnów, 12 grudnia 2014 r.

W związku z opracowaniem kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego, Gmina Miasta Tarnowa – Tarnowski Organizator Komunalny pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa zorganizowała konferencję poświęconą prezentacji wyników badań w kontekście optymalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w regionie.

Prace nad przedstawionym zagadnieniem były realizowane w ciągu ostatniego roku przez firmę Savona Project Sp. z o.o. w Tarnowie, współpracującą w tym zakresie m.in. z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz z gronem ekspertów.

Założeniem nadrzędnym było zharmonizowanie gminnych systemów gospodarki odpadami w jeden spójny system w ramach regionu tarnowskiego w celu podniesienia sprawności i efektywności realizowanych przez gminy wymagań unijnych w zakresie gospodarki odpadami, w tym posiadania niezbędnych instalacji do obsługi systemu w regionie.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”, realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013. Działaniami projektowymi przeprowadzonymi w partnerstwie Miasta Tarnowa z 30 gminami z subregionu tarnowskiego objęto oprócz planu gospodarki odpadami, również realizację wspólnej akcji informacyjno-edukacyjnej, w tym:

dystrybucję plakatów i ulotek, emisję artykułów prasowych oraz audycji radiowych, produkcję materiału filmowego „Dobre praktyki w Europie” na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Wiedniu, a także dokonano ujednolicenia gminnych aplikacji internetowych do obsługi prac związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach we wszystkich gminach partnerskich.

Poniżej załączono prezentacje wygłoszone podczas konferencji.