Ankieta

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

 
 
Z jakiej jesteś gminy ?
 
 
1. Jaka jest dostępność informacji dotyczących gospodarki odpadami w gminie? (zaznacz jedną odpowiedź)
  
2. Jak oceniasz swoją wiedzę z zakresu gospodarki odpadami? (zaznacz jedną odpowiedź)
  
3. Jakie informacje chciałbyś uzyskać podczas przeprowadzanych akcji edukacyjnych? (zaznacz wybrane odpowiedzi)
 

 
4. Jeśli segregujesz śmieci, to które? (zaznacz wybrane odpowiedzi)
 

 
5. Jeśli nie, to co zachęciłoby Cię do segregacji śmieci? (zaznacz wybrane odpowiedzi)
 

 
6. Czy nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku tzw. „śmieciowa” zmniejszy problemy dotyczące gospodarki odpadami np. dzikie wysypiska, składowanie odpadów niebezpiecznych w miejscach niedozwolonych ?
 


 
7. Czy recykling oznacza sortowanie śmieci?
 


 
8. Czy wiesz, co oznacza termin utylizacja termiczna?
 

 
9. Co jest największą niedogodnością w segregacji śmieci? (zaznacz jedną odpowiedź)
  
10. Czy segregacja śmieci przynosi konkretne korzyści? Jeśli tak, to jakie ? (zaznacz wybrane odpowiedzi)
 
 
11. Czy znasz zasady funkcjonowania instalacji do przetwarzania śmieci? (zaznacz te które znasz)
  
12. Czy wiesz, które instalacje do przetwarzania śmieci działają w Twojej gminie?
 

 
13. Czy spotkałeś /spotkałaś się z nieprawidłowym postępowaniem ze śmieciami na terenie Twojej Gminy? ( dzikie wysypiska w lesie, zaśmiecanie rowów, spalanie śmieci w domowych piecach itp.)?
 

 
14. Co Twoim zdaniem, jest najlepszym sposobem na usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi ( śmieciami)? (zaznacz jedną odpowiedź)
  
15. Co według Ciebie należy zrobić z coraz większą ilością odpadów komunalnych (śmieci)? (zaznacz jedną odpowiedź)
 


 
Dodatkowe informacje do celów statystycznych
 
1. Płeć:
 

 
2. Wiek:
 
 
3. Wykształcenie:
  
4. Miejsce zamieszkania:
 

 
5.Wpisz słowa wyświetlone w polu w takiej samej kolejności, rozdzielone spacją. Dzięki temu pomożesz chronić usługę przed niepożądanym działaniem zautomatyzowanego oprogramowania: